AAU logo

CENTER FOR UDDANNELSES- OG EVALUERINGSFORSKNING

CfU forsker i uddannelse, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Der arbejdes med didaktiske, uddannelsessociologiske, - historiske, etnografiske, æstetiske, policy-analytiske og komparative tilgange. Forskningsgruppen har hovedbase i Aalborg og har tilknyttet Center for Social Exclusion and Learning (SEAL) i København.

Vi bidrager især med viden om disse fire samfundsmæssige udfordringer og problematikker:

  • Lighed, ulighed og forskellighed
  • Styring, deltagelse og autonomi
  • Udkant, polarisering og social sammenhængskraft
  • Disciplinering, dannelse og kreativitet

Læs mere om CfU's faglige profil her.