AAU logo

CENTER FOR UDDANNELSESFORSKNING - CENTRE FOR EDUCATION POLICY RESEARCH (CfU)

CENTER FOR UDDANNELSESFORSKNING

Center for Uddannelsesforskning forsker i uddannelse og uddannelsespolitikker og deres udmøntning og praksis i form af styring, curriculum, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Vi arbejder med tilgange fra sociologi, historie, etnografi, cultural- og critical race studies, didaktik- og curriculum studies, æstetik og politologi, og med interdisciplinaritet og komparative perspektiver. Forskningscenteret har baser i Aalborg og København.

Vi bidrager især med viden om disse fire samfundsmæssige udfordringer og problematikker:

  • Lighed, ulighed og forskellighed
  • Styring, deltagelse og autonomi
  • Udkant, polarisering og social sammenhængskraft
  • Disciplinering, dannelse og kreativitet

 

CENTRE FOR EDUCATION POLICY RESEARCH

Centre for Education Policy Research conducts research about education and education politics and how this is transformed and implemented in governance, curriculum, teaching and instruction, pedagogies and forms of evaluation within regional, national and transnational contexts. We work with approaches from sociology, history, ethnography, cultural- and critical race studies, didactics- and curriculum studies, aesthetics and political science, and emphasize interdisciplinarity and comparative perspectives. The research centre is based in Aalborg and Copenhagen.

We contribute with knowledge regarding these four societal challenges and issues: 

  • Equality, inequality and diversity
  • Governing, participation and autonomy
  • Periphery, polarization and social cohesion
  • Discipline, citizenship and creativity