AAU logo

CENTER FOR UDDANNELSES- OG EVALUERINGSFORSKNING - CENTRE FOR EDUCATION POLICY RESEARCH (CfU)

CENTER FOR UDDANNELSES- OG EVALUERINGSFORSKNING

Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning forsker i uddannelse, undervisning, pædagogik og evaluering i regionale, nationale og transnationale sammenhænge. Der arbejdes med sociologiske, historiske, etnografiske, komparative, didaktiske, æstetiske og politologiske tilgange. Forskningscenteret har baser i Aalborg og København, og rummer blandt andet forskningsprogrammet Social Exclusion and Learning (SEAL). Læs mere om forskningsprogrammet SEAL ved at trykke her.

Vi bidrager især med viden om disse fire samfundsmæssige udfordringer og problematikker:

  • Lighed, ulighed og forskellighed
  • Styring, deltagelse og autonomi
  • Udkant, polarisering og social sammenhængskraft
  • Disciplinering, dannelse og kreativitet

 

 CENTRE FOR EDUCATION POLICY RESEARCH

Centre for Education Policy Research conducts research in the fields of education, teaching, pedagogy and evaluation within regional, national and transnational contexts. We utilize sociological, historical, ethnographical, comparative, didactics-, aesthetics- and political science-approaches. The research centre is based in Aalborg and Copenhagen and contains, among others, the research programme Social Exclusion and Learning (SEAL). Learn more about SEAL by pressing this link.

We contribute with knowledge regarding these four societal challenges and issues: 

  • Equality, inequality and diversity
  • Governing, participation and autonomy
  • Periphery, polarization and social cohesion
  • Discipline, citizenship and creativity