AAU logo

Visningsside

Christian Ydesen i Videnskabs.dk's podcast "Vov at vide"

"Test definerer praksis i meget høj grad" udtaler CfU's Professor MSO Christian Ydesen i Videnskab.dk's Podcast "Vov at vide", som er lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond om modtagere af sapere aude bevillinger.

Lagt online: 04.09.2019

Christian ydesen om "teaching to the test"

CfU's Christian Ydesen har i mange år beskæftiget sig med test i Folkeskolen herunder de nationale test og PISA-test. Han påpeger i podcasten, at man kan rette bekymring mod testenes præcision, som eksempelvis ses på nuværende tidspunkt med kritikken af de nationale test. Derudover beskriver han test som muligt "indskrækende for skolens liv", da de bliver definerende for, hvad der er rigtigt og forkert. De kan derfor have indflydelse på elevidentiteter, så elever risikerer, at testresultaterne er definerende for hvor dygtige de er. 

Selvom testene godt kan fremstå umiddelbart objektive og sammenlignelige, kræver det en vis dataforståelse og kyndighed at kunne navigere i resultaternes brugbarhed og betydning. Testene kan dermed fører til praksisser, som det ikke var hensigten, at de skulle medføre. I podcasten diskuterer Ydesen evalueringskulturen i Folkeskolen - en kultur der kan spores helt ned i børnehaver.

Tryk her for at høre podcasten: "Gør nationale test skolen dårligere?".

Ydesen er Primary Investigator på projektet "Education Access Under the Reign of Testing and Inclusion". Projektet tager udgangspunkt i en række lande, som inden for de senere år har indført reformer på inklusions- og testområdet. De involverede lande inkluderer Argentina, Danmark, England, Israel, og Kina.