AAU logo

internationale netværk - international networks

Internationale netværk - International networks

Medlemmer af gruppen har en række internationale samarbejdsflader omkring netværk, konferencer, projekter og publicering.

Af netværk kan nævnes:

Members of CfU have a number of international collaborative networks, conferences, projects and publications. 

Notable networks include: